Bëhuni Partneri Ynë

FC Struga Trim & Lum është i përkushtuar të krijojë partneritete të qëndrueshme dhe të ndërsjellta me komunitetin e biznesit në Strugë dhe më gjerë.